Nowy plac zabaw w Łęgu Tarnowskim

Miło nam poinformować, iż miejscowość Łęg Tarnowski wzbogaciła się o nowoczesny plac zabaw dla dzieci i młodzieży wyposażony także w urządzenia fitness. Środki na budowę placu zabaw pochodzą z funduszy unijnych, a beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. Koszty całkowite inwestycji to kwota blisko 118 tyś. zł.

Nowopowstała infrastruktura to nie tylko miejsce zabaw, ale także możliwość rozwoju umiejętności sprawnościowych i motorycznych dzieci i dorosłych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „poprawa oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw
w miejscowości Łęg Tarnowski
mająca na celu poprawę oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu LSR poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw do dnia złożenia wniosku o płatność końcową,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Plac zabaw1

 

Plac zabaw2