Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego      

ul. Witosa 187a
33-131 Łęg Tarnowski
tel.: 605 838 856
e-mail: przyjacielelegu@gmail.com

NIP: 9930639221
REGON: 121480733
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Nr konta: 66 2030 0045 1110 0000 0293 2100