Umowa na zakup strojów ludowych podpisana!

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Barbara Lichorobiec I Paweł Irla podpisali umowę przyznania pomocy na operację „Doposażenie w stroje ludowe zespołu ludowego Łęgowianie” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. (...)

Złożenie wniosków dot. strojów ludowych i sprzętu kuchennego

W trakcie naboru organizowanego w dniach: 31.12.2013-28.01.2014 przez Zielony Pierścień Tarnowa, wnioski „Doposażenie w stroje ludowe zespołu ludowego Łęgowianie” i „Doposażenie Koła Gospodyn u Marysi w sprzęt kuchenny” złożone przez nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego zostało wybrane do finansowania i dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski! (...)