Pierwsze walne zgromadzenie

wpis w: Aktualności | 0

Zapadły pierwsze decyzje dotyczące Stowarzyszenia Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego.

Na zgromadzeniu omówiono kilka kwestii:

  • przyjęto logo Stowarzyszenia
  • ustalono kwotę składki członkowskiej w kwocie 5 zł/mc płatne w cyklach półrocznych lub rocznych
  • przyjęto wzór deklaracji członkowskiej przystąpienia do Stowarzyszenia
  • podjęto uchwałę przystąpienia Stowarzyszenia do LGD Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa.
  • (...)

    Uchwała o założeniu SPLT

    wpis w: Aktualności | 0

    W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie założycielskie na którym podjęto uchwałę o założeniu stowarzyszenia.

    Na spotkaniu, w którym brało udział 17 osób, przyjęto nazwę (Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego) oraz statut. Wybrano również komitet założycielski w skład którego weszli: (...)