Porządek obrad zwyczajnego Walnego Zebrania sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego

Kliknij tutaj, aby otworzyć załącznik.