Nowe projekty – nowe dofinansowanie

wpis w: Aktualności | 0

Sprawa dotyczy zadań w trzech miejscowościach: Niedomicach, Łęgu Tarnowskim i Janikowicach. W dwóch pierwszych przygotowane zostaną nowe miejsca zabaw dla dzieci i tereny rekreacji, w trzeciej remontowi poddane zostanie wnętrze domu ludowego. Łącznie gmina przewidziała wydatkowanie na realizację tych projektów 147.566,01 zł, z czego liczy na dotację w wysokości 89.995 zł. Obecnie wnioski przeszły pozytywna ocenę Rady LGD, która przyznaje punkty za zgodność z celami strategii rozwoju obszaru sześciu gmin, na których działa. Realizację wszystkich zadań przewidziano jeszcze na ten rok.

Lista wniosków złożonych w ostatnim naborze w tym roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

  1. Odnowa centrum wsi Niedomice poprzez stworzenie rekreacyjnego terenu wypoczynku. Wartość projektu: 35.560,46 zł. Kwota dofinansowania: 23.128 zł
  2. Odnowa centrum wsi Janikowice poprzez remont pomieszczeń Domu Ludowego Wartość projektu: 42.000,01 zł. Kwota dofinansowania: 27.317 zł
  3. Odnowa centrum wsi Łęg Tarnowski poprzez stworzenie rekreacyjnego terenu wypoczynku. Wartość projektu: 70.005,54 zł. Kwota dofinansowania: 39.550 zł.

Aktualność z zabno.pl.