Umowa na zakup strojów ludowych podpisana!

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Barbara Lichorobiec I Paweł Irla podpisali umowę przyznania pomocy na operację „Doposażenie w stroje ludowe zespołu ludowego Łęgowianie” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Doposażenie w stroje ludowe zespołu ludowego Łęgowianie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”