Porządek obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego

wpis w: Aktualności | 0

Termin: 11 luty 2013 r.

Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia, Łęg Tarnowski, ul. Witosa 187 a

Początek: godz. 17.30

Plan posiedzenia:

  • Otwarcie zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  • Przyjęcie porządku obrad zebrania.
  • Uwagi do poprzedniego protokołu i przyjęcie zapisów poprzedniego protokołu.
  • Przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
  • Przyjęcie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia.
  • Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia
  • Przyjęcie regulaminu Komisji Rewizyjnej
  • Dyskusja, wolne wnioski, sprawy bieżące.
  • Zakończenie zebrania.

Łęg Tarnowski, 27 styczeń 2013 r.

Prezes Stowarzyszenia

Krzak Krystyna