Pierwsze walne zgromadzenie

wpis w: Aktualności | 0

Zapadły pierwsze decyzje dotyczące Stowarzyszenia Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego.

Na zgromadzeniu omówiono kilka kwestii:

  • przyjęto logo Stowarzyszenia
  • ustalono kwotę składki członkowskiej w kwocie 5 zł/mc płatne w cyklach półrocznych lub rocznych
  • przyjęto wzór deklaracji członkowskiej przystąpienia do Stowarzyszenia
  • podjęto uchwałę przystąpienia Stowarzyszenia do LGD Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa.