Rejestracja Stowarzyszenia Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego

wpis w: Aktualności | 0

15 marca zakończyły się procedury związane z rejestracją Stowarzyszenia. Po dokonaniu wpisu do KRS uzyskaliśmy statut organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną.