Uchwała o założeniu SPLT

wpis w: Aktualności | 0

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie założycielskie na którym podjęto uchwałę o założeniu stowarzyszenia.

Na spotkaniu, w którym brało udział 17 osób, przyjęto nazwę (Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego) oraz statut. Wybrano również komitet założycielski w skład którego weszli:

  • Renata Szczebak
  • Maria Skrabacz
  • Małgorzata Szwalec
  • Sebastian Noga
  • Paweł Irla

Osoby te zostały upoważnione do rejestracji Stowarzyszenia.

Również dzisiaj odbyło się pierwsze walne zgromadzenie na którym wybrano zarząd Stowarzyszenia:

  • Renata Szczebak – Prezes
  • Mieczysław Czosnyka – Wiceprezes
  • Iwona Filipowska – Skarbnik
  • Barbara Kotapka – Sekretarz
  • Paweł Irla – Członek